Fotografiets Utveckling

Old camera

Här kommer några stora genombrott inom fotografiets utveckling.
⦁ 1725 så upptäcker Johan Heinrich Schulze att silversalter ändrar färg då dem är ljuskänsliga. Därefter demonstrerar Karl Wilhelm Scheele just detta och därefter gjorde Thomas Wedgewood bilder på just detta sättet.
⦁ 1826 så upptäckte Nicéphore Niépce asfaltfotografi.
⦁ Mellan åren 1839 – 1860 så utvecklas Daguerre något som senare kallades Daguerreotypi som innebär att en plåt av silver görs med hjälp av jod ljuskänslig och som då exponeras i kameran och på så sätt framkallas med hjälp av kvicksilverånga.
⦁ H F Talbot upptäcker bildskikt utan så kallat bindemedel vilket är då svart/vita negativ också kallat Calotypi.
⦁ 1848 upptäcker Niépce de St. Victor att kopparplåt kan ge svart/vita negativ och 1851 upptäcker han att glasplåt med silver och albumin ger samma effekt, detta kallas också för Albuminplåt.
⦁ Därefter upptäcks också något som heter Albuminpapper utav L-D Blanquart-Évrard som görs av papper med silver och albumin och är svart/vitt positiva.
⦁ Mellan 1851 och 1890 upptäcks också något vid namn våt kollodiumplåt utav FS Archer som med hjälp av glasplåt med silver och kollodium ger svart/vita negativ.
⦁ Åren mellan 1852 och 1890 upptäcker samma FS Archer med hjälp av J A Cutting Ambrotypi och är en glasplåt med silver och kollodium och som då förvandlar den svart/vita negativa bilden till en svart/vit positiv bild med mörk bakgrund.
⦁ Därefter upptäcker A-A Martin att man kan med hjälp metall av kollodium och silver kan göra svart/vita positiva också kallat Ferrotypi.
⦁ Sedan upptäcker Wulff & Co att man kan göra samma sak med kollodium och silver men med vaxduk istället för metall och det kallas Pannotypi.
⦁ 1861 kom en revolution då JC Maxwell upptäcker färgbilden. Då tre svart/vit negativa ger färgpositiv genom ett R G B filter. Detta innebär att tre stycken färgseparationer som är positiva färgas i ett slags färgbad och sedan monteras dem tre bilderna med varandra och bildar en bild.
⦁ I slutet på 1800 talet upptäcker JW Swan koltryck som med hjälp av pigment och gelatin gör ett svart/vitt positivt papper.
⦁ 1873 så upptäcks något vid namn Silver-bromid klorid klorid-bromid-papper utav LR Maddox och P Mawdsley detta gav ett svart/vitt positivt avtryck med hjälp av papper med silver och gelatin emulsion.
⦁ W De W Abney upptäcker sedan att Silverklorid Gelatinpapper Aristotypi och Aristopapper ger ett svart/vitt positivt avtryck med hjälp av samma emulsion av gelatin och silver tillsammans med papper och detta är i början av 1900 talet.

⦁ Platinatryck är ger ett svart/vitt positivt avtryck med hjälp av bildskikt utan något bindemedel och detta upptäcktes av W Willis.
⦁ Crystolem ger färgpositiv och då från baksidan kolorerad svart/vitt bildskikt som blir uppklistrad på glas.
⦁ LR Maddox och CH Bennets upptäckte Silverbromid-gelatinplåt som genom glasplåt med en silver och gelatin emulsion ger svart/vitt negativt avtryck. På detta sätt fick man en mycket ljuskänslig blandning.
⦁ Celloidinpapper också kallt Aristotypi/Aristopapper ger en svart/vitt positiv med hjälp av papper som har silver och kollodium och detta upptäcktes av G.W. Simpson i början av 1900 talet.
⦁ Cellulosanitrat-negativ ger ett svart/vitt negativt avtryck och görs av en film av cellulosanitrat med gelatin och silver emulsion som är mycket lättantändlig och kan till och med vara självantändlig och mycket själv destruktivt.
⦁ Colour-Screen är något som med hjälp av silver och gelatin emulsion och ett flerfärgfiler ger färg.
⦁ Redan 1895 uppfanns Linjerasterprocessen för fotografier med färg utav John Joly.
⦁ Gabriel Lippmann fick 1908 nobelpriset i fysik med sin Lippmanplåt som ger direktfärg i kameran.
⦁ 1907 introducerades något som heter Autochromemetoden och detta var något som totalt dominerade färgkorten fram tills 1930 talet och det är en färgfoto process som skapades utav Auguste och Louis Lumière.
⦁ 1916 kom Agfa fram med det som kallades för Agfa Colour.
⦁ 1935 kom L Dufay med Dufaycolour.
⦁ 1912 kom Tripack och detta är något som R Fischer kom på och detta är en process som innehåller tre stycken emulsionslager, ett lager för varje så kallad RGB grundfärg och sedan ett gulfilter som minskar blåkänsligheten hos skikten som är röda och gröna då bildinformationen bestod utav ämnen som är färgbildande.
⦁ På 1920 talet kom så acetatfilmen som är en film som inkluderar emulsionen silver och gelatin och färgämnen.
⦁ Året 1935 så kom Kodachrome diafilmen.
⦁ Året därpå 1936 så kom Agfas variant på diafilmen vid namn Agfacolor diafilm.
⦁ På 1960 talet kom sedan polyesterfilm som är en film med emulsionen silver och gelatin med respektive färgämnen.
⦁ Dessutom på 1960 talet kom olika pappersformer så som PE-papper, RC-papper som är ett plastpapper för fototryck.
Sedan känner vi till mycket av utvecklingen som skett dem senare åren som till exempel digitalkameran och även att kunna ta foto med hjälp av sin mobil och liknande. Dessutom finns en uppsjö med olika sätt att ändra och förändra sina bilder med hjälp av olika fotoredigerings program och man kan bara drömma om vart detta kommer att fortsätta i. Detta med fotografering kommer alltid att finnas.

Scroll To Top