Fotografiets Användningsområden

Vad för användningsområdet kan man då ha kameran till? Jo redan i kamerans begynnelse så använde sig Eadweard Muybridge utav kameran och fotografiet för att studera kroppar som rör sig. Det var många som fatta tycke för fotografin redan från starten och forskare har använt detta mycket för att studera kroppar och även djur och hur dem rör sig och deras mönster och detta så tidigt som runt 1887. Även konstnärer har haft ett stort intresse utav fotografin, kanske mest för dem impressionistiska möjligheterna och inte för det så kallade mekaniska rörelsemönstret. Sen har vi givetvis polisen, militären och en rad andra typer av säkerhetssystem som använder just fotografering som övervakning, bevisföring, identifiering och även dataförvaring. Ser man till fotografering för privat bruk så är det mestadels för att bevara minnen i ett fotoalbum, skolkataloger och även som porträtt.

Ett ganska nytt område som tar fotografier är webbkameror, dessa finns placerade runt om i världen och bevakar till exempel väder och vind eller se på områden där det händer mycket, det kan vara trafikkameror, övervakningskameror och liknande. Att skaffa bilder för att bygga och illustrera egna konstellationer är sedan internet startade inte något problem, mycket tack vare att många lägger upp sina egna fotografier i album och liknande där. Det som har blivit ett problem dock är upphovsrätten och om vem som får och inte får använda dessa foton. Dessutom så scannas dem traditionella fotografierna in och digitaliseras dem med.

Scroll To Top