Fotograferingen historia

Det sägs att fotograferingen och dess historia har sin begynnelse redan 1000 år efter Kristus då själva principen för mörkrum eller camera obscura och även ritkameror som camera lucida beskrivs som, vilket är olika metoder för att få ersättning av det verka handen gör ner till ett ritpapper som är självtecknande. Tekniken för detta dock blev inte utvecklat ordentligt förens på 1500 talet. Då framstegen inom optiken blev bättre så kunde bättre och mer ljusstarkare fotografier projiceras. Det som fortfarande var ett problem på den tiden var att göra fotografiet bestående på ett foto eller liknande.
1826 är det äldsta mest bevarade fotografierna från och var efter många års försök och experimenterande tagna utav Joseph Nicéphore Niépce. Det skedde en hel del stora förändring under 1800 talet när det kommer till tekniken inom fotografering som till exempel att kunna göra flera fotografier utav samma plåt. Detta var företaget Kodak som stod för med George Eastman i spetsen och där man förändrade och skapade kameror för allmänheten och även för stereofotografin (detta är någon som faktiskt används även i dag för att tillverka 3D bilder).
Den största uppfinningen inom fotograferingen på 1900 talet var nog småbildskameran och dess 35 mm film (den hade beteckningen 135) och på slutet av 1900 talet även digitalisering av fotografin. Nu kan vi dela in kamerorna i klasser som småbildskameror (som oftast är digitala idag), mellanformatskameror och storformatskameror. Det finns även klasser som bälgkameran och lådkameran men dem har förflyttats till fotohistorien och används extremt lite idag.
Photoshop är något som idag är väldigt vanligt att man använder för att manipulera det slutgiltiga resultatet av ett foto men redan på 1900 talets första fjärdedel så utvecklades tekniker i detta både när fotot skulle tas (mest känt är Cottingleyälvorna 1917 – 1920 vilket lurade själva Sir Arthur Conan Doyle) och även under själva framkallningen med hjälp av dubbelexponering. I vissa diktaturer var det känt och ganska vanligt att med tog bort vissa människor från vissa fotografier. Idag är det vanligt att även ta fotografier med hjälp av andra mobila enheter så som en mobiltelefon och surfplattor och att manipulera med slutprodukten är mycket vanligt. Det finns numera också en uppsjö med olika program för detta och även foto appar för att samla sina tagna fotografier online på internet. En sak är säker att det här med fotografering kommer leva vidare och kommer att fortsätta att utvecklas och förbättras.

Scroll To Top